1

Program naukowy i streszczenia


Podobnie jak w latach ubiegłych streszczenia prac opublikowano w czasopiśmie „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” vol. 15. suppl. 2, 2013.