1

7th Asia-Pacific Osteoporosis Conference – IOF Regional 2018

28.11-1.12.2018, Sydney, Australia

Wczesna rejestracja do 15.10.2018

Przyjmowanie abstraktów od 27.04-10.08.2018.

Sekretariat:
Humacom
Rue Renier, 9
4800 Verviers
Belgium
info@humacom.com
www.humacom.com

Więcej informacji na stronie www.