1

Archives of Osteoporosis z Impact Factor!

Otrzymany IF jest pierwszym przyznanym dla tego czasopisma od 2006 roku kiedy pojawił się pierwszy numer.

W oparciu o dotychczasową liczbę cytowań Archives of Osteoporosis otrzymało Impact Factor równy 2,387.
W 2015 roku prace opublikowane w czasopiśmie były cytowane 462 razy
(Thomson Reuters Journal Citation Reports® 2016).

W sumie w 12 numerach ukazały się 263 prace, z czego 52 dostępne są nieodpłatnie w systemie Open Access.
Czasopismo powstało w ramach współpracy International Osteoporosis Foundation oraz National Osteoporosis Foundation (USA). Tematyka czasopisma skupia się wokół epidemiologii (różnych regionów), wytycznych w zakresie wartości referencyjnych gęstości kości i metabolizmu kostnego. Dodatkowo poruszane są kliniczne aspekty osteoporozy i innych chorób kości.

Poszczególne numery Archives of Osteoporosis dostepne są pod adresem www.