Osteoporosis International

Wyświetlam 14 artykułów, sortuj według:   

Osteoporosis Int (2003) 14, 9 716 - 721 Porównanie wskaźnika ryzyka klinicznego i ilościowej ultrasonografii kości celem identyfikacji kobiet ze wzmożonym ryzykiem wystąpienia osteoporozy. (Comparison of a simple clinical risk index

Osteoporosis Int (2003) 14, 9: 722 - 727 Śmiertelność i chorobowość związana z farmakologicznym leczeniem osteoporozy po złamaniach biodra (Mortality and morbidity associated with osteoporosis drug treatment following hip fracture) Marilyn W. Cree(1), Angela G. Juby

Osteoporosis Int (2003) 14, 9: 734 - 740 Występowanie osteoporozy wśród emigrantów z południowych i północnych Włoch: badanie przekrojowe, porównawcze. (Prevalence of osteoporosis and fractures in a migrant population from southern to northern Italy: a cross-sectional, comparative

Osteoporosis Int (2003) 14, 9: 741 - 749 Efekt terapii łączonej raloksyfenem z monofluorofosforanem w porównaniu z monoterapią monofluorofosforanem u kobiet w okresie pomenopauzalnym z niską masą kostną: badanie randomizowane, kontrolowane. (Effect of raloxifene combined with monofluorophosphate as

Osteoporosis Int (2003) 14, 9: 750 - 756 Efekt diety wzbogaconej na metabolizm kostny u starszych kobiet z niedowagą, z osteoporozą: badanie randomizowane, kontrolne (Effects of dietary improvement on bone metabolism in elderly underweight women with osteoporosis: a

Osteoporosis Int (2003) 14, 9: 757 - 760 Identyfikacja czynników ryzyka złamań kości u pacjentów ze złamaniem dalszego końca kości przedramienia Identification of risk factors for future fracture in patients following distal forearm fracture D. Mulherin,

Osteoporosis Int (2003) 14, 9: 761-767 Gęstość mineralna kości i metabolizm kostny u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne Bone mineral density and bone metabolism in Duchenne muscular dystrophy M. L. Bianchi (1) , A. Mazzanti (2),

Osteoporosis Int (2003) 14, 9: 768-772 Wpływ siły mięśniowej, aktywności fizycznej i masy ciała na masę kostną w badaniu populacyjnym 1004 kobiet w starszym wieku Influence of muscle strength, physical activity and weight on bone mass in