Streszczenia IV Ogólnopolskiego Sympozjum Chorób Metabolicznych Tkanki Kostnej PTOiTr, Jurata 3-5.09.04

Wyświetlam 15 artykułów, sortuj według:   

Gajda Tomasz, Gaździk Tadeusz Szymon, Kaleta Marek, Wroński Sławomir Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii Śląskiej Akademii Medycznej Wstęp Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych prowadzi najczęściej do konieczności przeprowadzenia zabiegu operacyjnego – protezoplastyki chorobowo zmienionego

Streszczenia IV Ogólnopolskiego Sympozjum Chorób Metabolicznych Tkanki Kostnej PTOiTr, Jurata 3-5.09.04 Jacek Szpunar, Tadeusz S. Gaździk, Marek Kaleta, Marek Bożek Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii Ś. A.

Streszczenia IV Ogólnopolskiego Sympozjum Chorób Metabolicznych Tkanki Kostnej PTOiTr, Jurata 3-5.09.04 Jan Swiątkowski, Dariusz Chmielewski, Marek Gołebiowski, Ewa Jarkiewicz – Kochman Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu I Zakład Radiologii Klinicznej Akademii Medycznej w

IV Ogólnopolskie Sympozjum Chorób Metabolicznych Tkanki Kostnej Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, 03-05.09.2004, Jurata. Streszczenia Program Sympozjum   Choroby metaboliczne tkanki kostnej Gawlikowski J. Kapusta. M Majchrzak M. Podgórczyk H. Oddział chirurgii Urazowej i

Streszczenia IV Ogólnopolskiego Sympozjum Chorób Metabolicznych Tkanki Kostnej PTOiTr, Jurata 3-5.09.04 Badurski J., Dobreńko A., Nowak N., Supronik J., Daniluk S., Jeziernicka E. Polska Fundacja Osteoporozy (PFO), Białystok, PL W latach 1999-2002 Zespół Badawczy PFO przeprowadził

Streszczenia IV Ogólnopolskiego Sympozjum Chorób Metabolicznych Tkanki Kostnej PTOiTr, Jurata 3-5.09.04 Leczenie chirurgiczne złamań patologicznych Doc. MUDr. Leopold Pleva CSc.přednosta TC FNsP Ostrava W referacie autorzy prezęntują własne doświadczenia z chirurgicznym leczeniem złamań patologicznych, szczególnie na

Streszczenia IV Ogólnopolskiego Sympozjum Chorób Metabolicznych Tkanki Kostnej PTOiTr, Jurata 3-5.09.2004 r. Piotr Piekarczyk, Wojciech Marczyński, Sławomir Kroczak, Piotr Cieślik Złamania osteoporotyczne ze względu na częstość występowania stanowią poważny problem społeczny i kliniczny. Charakterystyczną wspólną, cechą ich jest to, iż

Streszczenia IV Ogólnopolskiego Sympozjum Chorób Metabolicznych Tkanki Kostnej PTOiTr, Jurata 3-5.09.04 M. Jabłoński Przemiany tkanki kostnej, nie wyłączając pierwotnego jej tworzenia oraz okresu wzrastania i ciągłej odnowy przez przebudowę podczas życia dorosłego, wymagają wydolnej regulacji procesów kościotworzenia i