Streszczenia zjazdu PTOiTr – 2000

Wyświetlam 94 artykułów, sortuj według:   

Streszczenia zjazdu PTOiTr - 2000 (WI) Prof. B. M. Wroblewski, Paul D. Siney, Patricia A. Fleming Charnley Research Institute, Wrightington Hospital, Wigan, Lancs WN6 9EP. Jako chirurgię rewizyjną określa się powtórne

XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Kraków 2000, Streszczenia, W31 Krzysztof Kwiatkowski, Grzegorz Ratyński Klinika Ortopedii Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie 00-909 Warszawa, ul.Szaserów 128 Autorzy przedstawili wyniki leczenia aseptycznych obluzowań endoprotez

Streszczenia zjazdu PTOiTr - 2000 (W80) Daniel Zarzycki, Maciej Tęsiorowski, Wojciech Kącki, Barbara Jasiewicz, Ewa Lipik Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży 34-501 Zakopane Balzera 15 W

XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Kraków 2000, Streszczenia, W32 Andrzej Pozowski Specjalistyczny Rehabilitacyjno – Ortopedyczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu W artykule autorzy omawiają wyniki średnioodległe chorych u których zastosowano realloplastykę pierwszą lub kolejną części

XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Kraków 2000, Streszczenia, W48 Wojciech Twardosz, Wiesław Tondel Klinika Chirurgii Urazowej II Katedry Chirurgii Ogólnej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Klinika Chirurgii Urazowej 61 – 848 Poznań ul.