Światowy Kongres Osteoporozy Rio de Janeiro 2004

Wyświetlam 13 artykułów, sortuj według:   

Światowy Kongres Osteoporozy, Rio de Janeiro, 14-18.05.2004 Szacuje się, ze złamania biodra na świecie wzrosną z 1.7 mln rocznie do 6.3 mln rocznie w 2050 roku. Ten alarmujący wzrost jest główną troską zarówno systemów publicznej opieki zdrowotnej jak i

Światowy Kongres Osteoporozy, Rio de Janeiro, Brazylia, 14-18.05.2004 Miejsce pomiaru BMD może być również istotnym kryterium diagnostycznym. Dr Yu Bagger i zespół badawczy Centre for Clinical and Basic Research, Ballerup

OC 47 Abstracts WCO, Rio de Janeiro, Brazylia, 14-18.05.2004Jednym ze sposobów odwrócenia lub zahamowania procesu osteoporotycznego spadku BMD jest zażywanie bisfosfonianów. Jednakże, podczas gdy spadek BMD przekłada się bezpośrednio na wzrost ryzyka złamania, odwrotnie nie ma takiej zależności, jak doniósł

Światowy Kongres Osteoporozy, Rio de Janeiro, Brazylia, 14-18.05.2004 Podczas gdy bisfosfoniany, ranelat strontu, czy terapia hormonalna są dobrze znane w zapobieganiu osteoporotycznemu spadkowi masy kostnej, zapewnienie, ze osoby z czynnikami ryzyka zostaną zdiagnozowane i poddane odpowiedniej terapii nadal pozostaje

Doniesienie OC18. HIP FRACTURE RISK IN STATIN USERS: A POPULATION BASED DANISH CASE-CONTROL STUDY. Abstracts WCO, Rio de Janeiro, Brazylia, 14-18.05.2004 Rejnmark L 1, Olsen ML 2, Johnsen SP 2, Vestergaard P 1, Sorensen HT 2, Mosekilde L 1;

Światowy Kongres Osteoporozy Rio de Janeiro 2004 Pomiar gęstości mineralnej kości (BMD) jest metodą z wyboru dla lekarzy chcących oszacować, czy ich pacjenci są narażeni na złamanie niskoenergetyczne kości. Jednakże branie pod uwagę dodatkowych czynników wnosi, że Indeks Złamań

Światowy Kongres Osteoporozy IOF w Rio de Janeiro 2004 Ostatnio połączono dwa groźne i poważne problemy zdrowotne. Naukowcy odkryli, że kobiety z niską gęstością mineralną bliższego końca kości udowej były bardziej narażone na arteriosklerozę. W prezentacji podczas Światowego

World Congress of Osteoprosis IOF, Rio de Janeiro 14-18.05.2004 (CZ. 4) Mężczyźni w różnym wieku mogą stać się ofiarą katastrofalnych złamań kości. Oszacowano, że ok.1 na 5-ciu mężczyzn po 50-tym roku życia jest zagrożony rozwojem osteoporozy, jednakże niewielu zdaje sobie