Światowy Kongres Osteoporozy Rio de Janeiro 2004

Wyświetlam 13 artykułów, sortuj według:   

World Congress of Osteoprosis IOF, Rio de Janeiro 14-18.05.2004 (CZ. 4) Rizedronian buduje kość, redukuje złamania u mężczyzn OC43. Therapeutic efficacy of Risedronate in men with primary and secondary osteoporosis: One year result in 316 patients Ringe JD (1),

World Congress of Osteoprosis IOF, Rio de Janeiro 14-18.05.2004 (CZ. 4) P262SA. Clinical and densitometric findingd in male low bone density Venezuelan patients   VitaleM1, Riera-EspinozaG1,2,Ceden˜ o-Taborda J1,3; 1UNILIME, Hospital Universitario Dr. Angel Larralde, Universidad de Carabobo, Valencia,

Światowy Kongres Osteoporozy, Rio de Janeiro, 14-18.05.2004 Szacuje się, ze złamania biodra na świecie wzrosną z 1.7 mln rocznie do 6.3 mln rocznie w 2050 roku. Ten alarmujący wzrost jest główną troską zarówno systemów publicznej opieki zdrowotnej jak i

Światowy Kongres Osteoporozy, Rio de Janeiro, Brazylia, 14-18.05.2004 Miejsce pomiaru BMD może być również istotnym kryterium diagnostycznym. Dr Yu Bagger i zespół badawczy Centre for Clinical and Basic Research, Ballerup

OC 47 Abstracts WCO, Rio de Janeiro, Brazylia, 14-18.05.2004Jednym ze sposobów odwrócenia lub zahamowania procesu osteoporotycznego spadku BMD jest zażywanie bisfosfonianów. Jednakże, podczas gdy spadek BMD przekłada się bezpośrednio na wzrost ryzyka złamania, odwrotnie nie ma takiej zależności, jak doniósł

Światowy Kongres Osteoporozy, Rio de Janeiro, Brazylia, 14-18.05.2004 Podczas gdy bisfosfoniany, ranelat strontu, czy terapia hormonalna są dobrze znane w zapobieganiu osteoporotycznemu spadkowi masy kostnej, zapewnienie, ze osoby z czynnikami ryzyka zostaną zdiagnozowane i poddane odpowiedniej terapii nadal pozostaje

Doniesienie OC18. HIP FRACTURE RISK IN STATIN USERS: A POPULATION BASED DANISH CASE-CONTROL STUDY. Abstracts WCO, Rio de Janeiro, Brazylia, 14-18.05.2004 Rejnmark L 1, Olsen ML 2, Johnsen SP 2, Vestergaard P 1, Sorensen HT 2, Mosekilde L 1;

Światowy Kongres Osteoporozy Rio de Janeiro 2004 Pomiar gęstości mineralnej kości (BMD) jest metodą z wyboru dla lekarzy chcących oszacować, czy ich pacjenci są narażeni na złamanie niskoenergetyczne kości. Jednakże branie pod uwagę dodatkowych czynników wnosi, że Indeks Złamań