1

L06 CELE I ZADANIA SEKCJI CHORÓB METABOLICZNYCH KOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY (SEKCJI PEDIATRYCZNEJ PFO)

III Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 24-26.09.2009

Streszczenia:
Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2009, vol 11 (Suppl. 2), s:55.
 
 
L06
CELE I ZADANIA SEKCJI CHORÓB METABOLICZNYCH KOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY (SEKCJI PEDIATRYCZNEJ PFO)
 
Chlebna-Sokół D. 
Przewodnicząca Zarządu Sekcji Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży przy Polskiej Fundacji Osteoporozy
Kierownik Kliniki Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 
 
Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży została powołana w dniu 14.06.2008r. przez Zarząd Główny Polskiej Fundacji Osteoporozy. Sekcja działa na podstawie Statutu Polskiej Fundacji Osteoporozy oraz Regulaminu Sekcji.
Aktualną siedzibą Sekcji jest Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości w Łodzi, co wiąże sie z miejscem pracy Przewodniczącej Zarządu.
Celem Sekcji jest działalność naukowa, popularyzatorska i profilaktyczno-lecznicza zmierzająca do zapobiegania chorobom inwolucyjnym układu ruchu poprzez wczesne rozpoznawanie i leczenie zaburzeń metabolizmu kostnego u dzieci i młodzieży.
Cel ten realizowany jest poprzez:
-           Prowadzenie badań naukowych w populacji wieku rozwojowego z zakresu chorób metabolicznych kości
-           Opracowanie wytycznych dotyczących leczenia i profilaktyki chorób metabolicznych kości u dzieci i młodzieży zgodnie ze współczesną wiedzą medyczną
-           Popularyzację wiedzy z zakresu chorób metabolicznych kości dzieci i młodzieży:
Członkami Sekcji mogą być lekarze różnych specjalności zajmujący się leczeniem i profilaktyką chorób metabolicznych kości, a także przedstawiciele nauk podstawowych oraz innych zawodów i specjalności związanych z medycyną, profilaktyką zdrowotną, polityką zdrowotną, opieką nad chorymi dziećmi.
Zebranie założycielskie Sekcji Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży odbyło się14 czerwca 2008 roku w Łodzi. Dokonano na nim wyboru organów statutowych Sekcji, w tym władz Sekcji (Zarząd) oraz Zespołów: Naukowo-Konsultacyjnego i Badawczo-Organizacyjnego.
Zespół: Naukowo-Konsultacyjny jest organem o uprawnieniach opiniodawczych.
Zespół Badawczo-Organizacyjny planuje i organizuje wykonanie badań o charakterze naukowym.
Pierwsze posiedzenie naukowe Sekcji Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży odbyło się dnia 10 stycznia 2009 roku w Łodzi. Podczas zebrania zaprezentowano referaty naukowe dotyczące złamań kości u dzieci, wrodzonej łamliwości kości a także witaminy D. Zaplanowano ogólnopolskie, wieloośrodkowe projekty badawcze odnoszące się do uwarunkowań złamań kości u dzieci oraz oceny zaopatrzenia populacji wieku rozwojowego w witaminę D.
Sekcja objęła patronat nad Sesją Naukową: „Osteoporoza u dzieci i młodzieży” podczas III Środkowo Europejskiego Kongresu Osteoporozy i Osteoartrozy w Krakowie.