1

Dekada Kości i Stawów – newsletter 2011

Nowy newsletter Dekady Kości i Stawów za koniec roku 2011 – już dostępny.

Poniższy biuletyn (w języku angielskim) zawiera końcowo roczne sprawozdanie z działalności
Dekady
Kości i Stawów.
Organizacja szczególne sukcesy odniosła w zakresie podnoszenie świadomości,
na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym, na temat chorób układu mięśniowo-szkieletowego.
Opisane w newsletter’rze
artykuły opisują m. in. niezwykły sukces jakim była
Konferencja
Network World, która odbyła się w Bejrucie w październiku 2011 r. Opisują one również
wysiłki Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej do podnoszenia statusu  Dekady Kości i Stawów
na wyższy poziom w sturukturach Światowej Organizacji Zdrowia.