1

Standardy

Zalecenia postępowania diagnostycznego i leczniczego w osteoporozie w Polsce. Aktualizacja 2017

Profilaktyka i leczenie niedoboru witaminy D – wybór właściwych rekomendacji

Zasady profilaktyki, rozpoznawania i leczenia osteoporotycznych złamań kości

Algorithm for the management of patients at low, high and very high risk of osteoporotic fractures

UK clinical guideline for the prevention and treatment of osteoporosis

2017 American College of Rheumatology Guideline for the Prevention and Treatment of Glucocorticoid-Induced Osteoporosis

EULAR/EFORT recommendations for management of patients older than 50 years with a fragility fracture and prevention of subsequent fractures

Postępowanie u osób po 50. roku życia ze złamaniami osteoporotycznymi i zapobieganie kolejnym złamaniom

The Belgian Bone Club 2020 guidelines for the management of osteoporosis in postmenopausal women