1

Dobre wieści z Nowym Rokiem

Dobre wieści z Nowym Rokiem – Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs wniosków na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy.

75 mln dofinansowania pochodzi z subfunduszu rozwoju profilaktyki, wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego.

#osteoporoza #programyzdrowotne #profilaktyka #diagnostyka #zdrowie #senior