1

Komentarz: Przestrzeganie zaleceń lekarskich w leczeniu osteoporozy

Komentarz do artykułu:
Gold D.T., Silverman S.: „Przestrzeganie zaleceń lekarskich w leczeniu osteoporozy”

Medycyna po Dyplomie. VOL 16/NR 10/PAŹDZIERNIK 2007

dr hab. med. Edward Franek
Klinika Chorób Wewnętrznych
Endokrynologii i Diabetologii CSK MSWiA
Zakład Badawczo-Leczniczy Endokrynologii IMDiK PAN, Warszawa

Komentarz w załączeniu