1

Komentarz: Osteoporosis in Men: Pathophysiology and Treatment

Komentarz do artykułu:
Luigi Gennari, MD, and John P. Bilezikian, MD „Osteoporosis in Men: Pathophysiology and Treatment”
Medycyna po Dyplomie VOL 17/NR 1/STYCZEŃ 2008

Dr hab. Waldemar Misiorowski
Klinika Endokrynologii CMKP, Warszawa

Komentarz w załączeniu