1

E-biuletyn, grudzień/2017

 E-biuletyn, grudzień/2017
WORLD CONGRESS ON OSTEOPOROSIS
OSTEOARTHRITIS AND MUSCOSCELETAL DISEASES, IOF-ESCEO
19–22.04.2018 Krakow 
NEWS
29.01.2018r. MIJA TERMIN NADSYŁANIA STRESZCZEŃ   
Zachęcamy Państwa do wysyłania streszczeń prac naukowych na zbliżający się Kongres WCO-2018 poprzez stronę internetową: abstracts.wco-iof-esceo.org. Streszczenia zostaną opublikowane w czasopiśmie Osteoporosis International, a wybrane prace będą zakwalifikowane do prezentacji ustnej na wyżej wymienionym wydarzeniu.
 
POLSKA SESJA NA WCO-IOF-ESCEO 2018 W KRAKOWIE
Komitet Naukowy zakwalifikował do programu Kongresu WCO-2018 polską sesję, która odbędzie się w niedzielę 22.04.2018r. o godz. 12.00-13.00. Przewodniczącym sesji pt: ”Management of Osteoporosis in Poland” będzie Prof. Edward Czerwiński. Program sesji poniżej:
1. The review of the 2017 updated polish guidelines for the diagnosis and management of   osteoporosis. Głuszko P.,Lorenc R.
2.  Rac-ost-pol – population based polish epidemiologic study on postmenopausal osteoporosis. Pluskiewicz W.
3.   Management of osteoporosis in polnad: calcium and vitamin d. 
Marcinowska-Suchowierska E.,Płudowski P.
4.   Correlation between tbs, age and fracture in postmenopausal women.
Czerwiński E.,Berwecka M., Kumorek A., Amarowicz J., Warzecha M., Prof. Hans D.
5.   Value of t- and z-scores in fracture prediction. Borowy P., Czerwiński E.
Zachęcamy do zapoznania się z całym programem Kongresu na stronie internetowej:
www.wco-iof-esceo.org/programme-at-a-glance.
 
SPOTKANIE Z EKSPERTEM NA WCO-2018
Profesor Edward Czerwiński został zaproszony do poprowadzenia sesji eksperckiej pt.: „Pharmacological management of osteoporosis in Poland”. Sesja odbędzie się w niedzielę (22.04) o godz. 9.00-10.00.
 
SESJA NAUKOWA CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN SUMMIT
Management of osteoporosis – Closing the gap in the CEE countries. Szczegóły w następnym biuletynie.
 
ECHA ASBMR13.01.2018 ŁÓDŹ
W dniu 13.01.2018 roku, w Łodzi, odbędzie się Konferencja Echa ASBMR. 
Będzie to już VI edycja. Przedstawiciele wiodących klinik i ośrodków zajmujących się chorobami metabolicznymi kości w Polsce omówią najważniejsze zagadnienia, które pojawiły się na kongresie ASBMR 2017 i ich znaczenie w codziennej praktyce lekarskiej. Konferencja jest kierowana do lekarzy różnych specjalności zajmujących się zagadnieniem metabolizmu kostnego a przede wszystkim diagnostyką i leczeniem osteoporozy.
Więcej informacji na stronie: www.echaasbmr.pl 
 
ZDROWE KOŚCI 9–10.03.2018 POZNAŃ
Zapraszamy na 9 Konferencję Zdrowe Kości 2018, która odbędzie się w Poznaniu 9–10 marca 2018 r. Ciekawe wykłady, najnowsze informacje, interesujące dyskusje oraz ogrom wiedzy i możliwość jej sprawdzenia – tego mogą spodziewać się uczestnicy spotkania.
Więcej informacji na stronie: www.termedia.pl
 
JAGIELLOŃSKA WIOSNA FIZJOTERAPII 25-26.05.2018 KRAKÓW
Serdecznie zapraszamy do udziału w czwartej międzynarodowej edycji Jagiellońskiej Wiosny Fizjoterapii organizowanej przez Instytut Fizjoterapii UJ. Tematyka Konferencji pod hasłem „Wiosna w jesieni życia” skupia się na zagadnieniach związanych z geriatrią. Przyjęte prace mogą zostać opublikowane w monografii pt.: „Fizjoterapia w geriatrii” (5pkt MNiSW). Do końca lutego 2018 opłata konferencyjna wynosi 200 zł.
Więcej na stronie: www.if.wnz.cm.uj.edu.pl
 
NAJBLIŻSZE WYDARZENIA W KALENDARIUM
W Polsce:
XVII BIESZCZADZKA KONFERENCJA NAUKOWA – CHIRURGIA KOLANA 
11-14.01.2018, Muczne
ECHA ASBMR
13.01.2018, Łódź
ZDROWE KOŚCI 2018
9-10.03.2018, Poznań
TRENDY W REUMATOLOGII NA PRZEŁOMIE 2017/2018 
22-23.03.2018, Wrocław
WCO-IOF-ESCEO 2018 
19-22.04.2018, Kraków
XXXV KONFERENCJA SZKOLENIOWA ORTOPEDÓW WOJSKA POLSKIEGO 
10-12.05.2018, Wrocław
XXVIII SYMPOZJUM SEKCJI ORTOPEDII DZIECIĘCEJ PTOiTR 
17-19.05.2018, Białystok
JAGIELLOŃSKA WIOSNA FIZJOTERAPII
25-26.05.2018, Kraków
KONTROWERSJE I POSTĘPY W REUMATOLOGII 
24–26.05.2018, Kraków
42 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII
20-22.09.2018, Kraków

 Na świecie:
EFORT 2018
30.05-01.06.2018, Barcelona, Hiszpania
EULAR 2018
13-16.06.2018, Amsterdam, Holandia
8th MOLPHARM WORKSHOP 
30.06-03.07.2018, Oksford, Wielka Brytania

Redakcja: mgr Małgorzata Berwecka, mgr Maja Warzecha