1

E-biuletyn, lipiec/2012

E-biuletyn, lipiec/2012
PROGRESS IN OSTEOPOROSIS DOSTĘPNY ONLINE BEZPŁATNIE

Miesięcznik „Progress In osteoporosis” pod redakcją Prof. E. Seemana, uznanego specjalisty z zakresu osteoporozy, dostępny bezpłatnie online. Wystarczy zarejestrować się na stronie https://www.iofbonehealth.org/civicrm/contribute/transact?destination=user/register&reset=1&id=1 aby uzyskać pełen dostęp do artykułów zawierających dokładne streszczenia i wnikliwe komentarze dotyczące najświeższych wiadomości i wyników badań z zakresu osteoporozy publikowanych w przeciągu ostatnich miesięcy.

NCD NETWORK ALLIANCE OSIĄGA PRZEŁOM

IOF popiera globalny plan Światowego Zgromadzenia Zdrowia (World Health Assembly) zakładający redukcję o 25% do 2025r. przedwczesnej śmiertelności z powodu chorób niezakaźnych.
Wspólne wysiłki zwolenników projektu chorób niezakaźnych (non communicable disease – NCD) pod auspicjami NCD Alliance Network doprowadziły do stworzenia fundamentu dla odświeżonej krajowej i globalnej akcji mającej na celu redukcję śmiertelności powodowanej chorobami niezakaźnymi, którym da się zapobiegać. Jako choroba niezakaźna, osteoporoza podobnie jak inne choroby mięśniowo-szkieletowe, bardzo skorzysta na kluczowych decyzjach. Więcej informacji na http://www.osteoporoza.pl/attachments/1688_NCD_Network_Alliance_2012-07-02.pdf.

MODEL FRAX DOSTĘPNY W KOLEJNYM KRAJU

Sri Lanka jako kolejny kraj dołącza do użytkowników modelu FRAX. Model został po raz pierwszy przedstawiony w marcu 60 specjalistom tego kraju, którzy następnie wzięli udział w sesji treningowej na temat zalet i ograniczeń modelu FRAX. Towarzystwo Osteoporozy Sri Lanki wspólnie z Ministerstwem Zdrowia pracuje obecnie nad pismem do wszystkich zakładów opieki zdrowotnej w kraju, oficjalnie popierając wykorzystanie narzędzia FRAX, aby pomóc w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.

XIX KURS ZROZUMIENIA, DIAGNOSTYKI I LECZENIA OSTEOPOROZY, SZCZYRK 29-31.03.2012
SPRAWOZDANIE

W dniach 29-31.03.2012, w Szczyrku odbył się XIX Kurs Zrozumienia, Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy w którym uczestniczyło ok. 100 osób. Program obejmował wykłady zgrupowane w 5 sesji oraz warsztaty odbywające się w 3 blokach. Wykładowcy przedstawili aktualne dane dotyczące patofizjologii osteoporozy, rekomendacje do leczenia i stosowanie algorytmu FRAX w praktyce klinicznej, a przedstawiciel NFZ przepisy dotyczące zasad refundacji leków przeciw osteoporozie. Kurs zakończył się egzaminem zdanym pozytywnie przez wszystkich uczestników.
Już dzisiaj zapraszamy na XX Kurs, który odbędzie się za dwa lata, wiosną 2014 roku.
Pełna treść sprawozdania wraz z fotografiami dostępne są na stronie osteoporoza.pl

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA W KALENDARIUM

W Polsce:

IX Środkowo-Europejski Kongres Reumatologiczny – CECR 2012
1-3.09.2012, Kraków

Medycyna 65+ Leczenie pacjenta w wieku podeszłym
15-16.09.2012, Warszawa

XXXIX Zjazd Naukowy PTOiTr
19-22.09.2012, Rzeszów

Witamina D – minimum, maximum, optimum
19-20.10.2012, Warszawa

Na świecie:

19th International Bone Densitometry Workshop
19-23.08.2012, Breckenridge, USA

1st Fragility Fractures Network Global Congress
06-08.09.2012, Berlin, Niemcy

The 4th Baltic Congress of Osteoporosis
13-15.09.2012, Wilno, Litwa

Inne wydarzenia

red wydania mgr Kamila Boczoń