1

Szlak RANKL/RANK/OPG i jego znaczenie w fizjologii i patofizjologii kości

Edyta Kryśkiewicz, Roman S.Lorenc

Terapia 03/2006. Osteoporoza