1

Wpływ współpracy lekarza z pacjentem na efektywność leczenia osteoporozy

Ewa Sewerynek

Terapia 03/2006. Osteoporoza