1

Fracture Liaison Service – darmowy webinar o roli pielęgniarki jako koordynatora FLS

Zachęcamy do zapozniania się z darmowym szkoleniem online na temat pracy pielęgniarki jako koordynatora FLS. Szkolenie odbyło się 12.12.2017. Materiały ze szkolenie dostępne są nieodpłatnie pod załączonym adresem www.

Szkolenie odbędzie się w języku angielskim. O tym w jaki sposób pielęgniarki mogą usprawnić działanie systemów wtórnej prewencji opartych na koordynatorze opowie Josee Delisle. Złamania niskoenergetyczne obserwowane są w dużej grupie kobiet pomenopauzalnych i starszych mężczyzn. Ze wszystkimi swoimi konsekwencjami i powikłaniami pozostają jednym z największych wyzwań dla służb zdrowia.Wpływają znaczaco na zmniejszenie jakości życia poszkodowanych i generują ogromne koszty 
leczenia.

Z uwagi na fakt, że pierwsze złamanie jest często prognostykiem kolejnych, istotne jest wdrażanie odpowiedniego postępowania (wczesna diagnostyka, odpowiednie leczenie, edukacja) u poszkodowanych zaliczonych do grupy wysokiego ryzyka. Standardem w opiece nad takimi pacjentami na świecie stają się Fracture Liaison Services – kosztoefektywne i klinicznie skuteczne systemy oparte na koordynatorze. Osoba koordynatora, często pielęgniarka funkcjonuje w tym systemie jako centralny łącznik zsynchronizowując działania pacjenta, ortopedy, radiologa i lekarza POZ.

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w szkoleniu, żeby dowiedzieć się jak najlepiej wykorzystać potencjał pielęgniarek jako koordynatorów FLS.

Główne cele szkolenia obejmują przedstawienie:
– problemu złamań niskoenergetycznych („care gap”),
– różnych typów FLS,
– roli koordynatora FLS w porównianiu ze standardowymi rozwiązaniami systemowymi,
– największych wyzwań przy tworzeniu FLS i ich możliwych rozwiązań,
– FLS jako skutecznego modelu profilaktyki wtórnej złamań ze wskazaniem dobrych praktyk w ramach programu Capture the Fracture.

Rejestracja oraz więcej informacji tutaj.

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z materiałami z pozostałych szkoleń online organizowanych w ramach inicjatywy Capture the Fracture.