1

Gęstość mineralna kręgosłupa u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego w zależności od przebiegu klinicznego oraz rozległości schorzenia

Terapia 2/2005. Osteoporoza

Lek. med. Jerzy Zdrzałek, prof. dr hab. med. Wojciech Pluskiewicz

Artykuł w załaczeniu