1

II Krakowskie Sympozjum Osteoporoza 30.09.-1.10.1995