1

STRESZCZENIA: II Krakowskie Sympozjum – Osteoporoza w życiu, praktyce i teorii, Kraków 1995

II Krakowskie Sympozjum – Osteoporoza w życiu, praktyce i teorii
Kraków 30.09 – 01.10.1995

Streszczenia:
Materiały kongresowe: REFERATY