1

II Międzynarodowy Kongres Naukowy „Rehabilitacja Polska”

14-16.04.2016, Warszawa

Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
Polskie Towarzystwo Rehabilitacji

Honorowy Patronat:
Prezydent RP Andrzej Duda

Miejsce Kongresu:
Centrum Dydaktyczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Księcia Trojdena 2a, 02-109 Warszawa

Tematy spotkania:
– Postępy rehabilitacji dzieci i młodzieży
– Nowe podejście w rehabilitacji osób z chorobami nowotworowymi
– Postępy rehabilitacji osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi
– Postępy rehabilitacji pourazowej, osób z chorobami i zaburzeniami narządu ruchu
– Współczesna medycyna fizykalna i balneoklimatologia
– Rehabilitacja w chorobach narządów wewnętrznych
– Rehabilitacja i fizjoterapia w sporcie
– Kompleksowa rehabilitacja osób z chorobami układu pozapiramidowego

 

– Kompleksowa rehabilitacja osób z chorobami demielinizacyjnymi
– Aktywizacja osób z niepełnosprawnością – aspekty psychofizyczne,                                                                                                                            adaptowana aktywność fizyczna i sport niepełnosprawnych
– Aktywność fizyczna osób ze specjalnymi potrzebami
– Roboty i nowe technologie w rehabilitacji
– Badania eksperymentalne w rehabilitacji
– Telerehabilitacja
– Historia fizjoterapii i rehabilitacji
– Tematy wolne
– Sesja studencka

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie www