1

IOF odpowiada na raport kwestionujący uczciwość pozarządowych organizacji mięśniowo-szkieletowych

W oficjalnym stanowisku IOF dowodzi, że proponowane przez Fundację wytyczne w kwestii suplementacji wapnia i witaminy D są oparte na badaniach zgodnych z zasadami Evidence Based Medicine, a nie jak sugeruje raport opublikowany w BMJ, oparte na wskazaniach przemysłu farmaceutycznego.

W opublikownym w British Medical Journal w lipcu artykule Grey et al. przedstawili obraz organizacji sterowanych przemysłem farmaceutycznym. International Osteoporosis Foundation nie zgadzając się z takim obrazem przedstawiło swoje
stanowisko opisane w 4 punktach:

1. Autorzy artykułu BMJ kwestionują zasadność suplementacji wapniem i wit. D jako nie spełniających swoich ról w prewencji osteoporozy i złamań osteoportycznych. Dodatkowo podkreślają że istnieją doniesienia, że podobna suplemetacja jest niefefektywna i może być szkodliwa dla zdrowia pacjentów. Przedstawione przez organizacje mięśniowo-szkieletowe rekomendacje uznają za niewłaściwe, zazanaczając liczne konflikty interesów występujące w środowiskach  Towarzystw Naukowych na całym świecie.

W odpowiedzi IOF przypomniało, że Fundacja zawsze podkreślała by zapotrzebowanie na wapń było w pierwszej kolejności zapewniane poprzez odpowiednią dietę. Działania Fundacji w tym zakresie dodatkowo podkreśla tegoroczny temat Światowego Dnia Osteoporozy „Serve Up: BONE STRENGHT”. Faktem jest, że odpowiedni poziom suplementacji wapnia i wit D pozostaje kwestią sporną i jest źródłem trwających badań naukowych. Niemniej wpływ witaminy D na redukcję liczby upadków i złamań został potwierdzony szczególnie w zakresie złamań bliższego końca kości udowej i osób starszych. IOF nie wspierała nigdy przypisywania suplementacji wszystkim pacjentom ale osobom po 60 roku życia w celach zmniejszenia ryzyka złamania i upadku. Ponadto wskazywano że powinna być stosowana u osób, które nie mają możliwości osiągnięcia zapotrzebowania na witaminę D poprzez dzienną ekspozycję na światło słoneczne. Fundacja nigdy nie proponowała wdrożenia programów screeningowych w kierunku niedoboru wit. D

2. W swoim tekście autorzy artykułu podają, że suplementacja wapnia i witaminy D jest działaniem przynoszącym wysokie zyski, wdrażanym mimo rosnącej liczby dowodów wskazujących na szkodliwość takiej praktyki.

W odpowiedzi IOF wykazuje, że wszytskie badanie do których autorzy się odnoszą są ich własnymi, o czym świadczy powoływanie się w piśmiennictwie omawianego artykułu w BMJ. Tym samym należy się zastanowić czy nie ma potencjalnych konfliktów. Dodatkowa weryfikacja była utrudniona z uwagi na źle sformatowane w tekście artykułu który opublikowano w 21 lipca 2015.

3. Artykul kwestionuje transparentność oraz odpowiedzialność etyczną organizacji mięśniowo-szkieletowych. IOF zależy na transparentności i odpowiedzialności we współpracy z sektorem prywatnym, co podkreślają wytyczne korporacyjne dot. współpracy.

Fakt współpracy i wsparcia finansowego Fundacji nigdy nie wiązał się ze wsparciem mertyorycznym produktów lub usług firm z sektora prywatnego przez IOF. Odnosząc się do listy firm wspomnianych przez autorów – IOF potwierdza że podobnie jak większość instytucji non-profit przyjmuje niczym nie związane wsparcie finansowe od licznych partnerów. Poziom finansowania nie jest wyznaczany, zaś partnerzy sektora prywatnego w żaden sposób nie mają wpływu na decyzje podejmowane przez gremium decyzujne Fundacji. Wszelkie oficjalne stanowiska i wytyczne ogłaszane przez IOF przechodzą niezależny proces oceniający zasadność ich treści. IOF zgłasza wszelkie przejawy współpracy z sektorem prywatnym i pozostaje transparentną organizacją w zakresie swoich funduszy operacyjnych (uwzględniając finansowanie strony www, innych istotnych środków oraz corocznych sprawozdań). Wg Fundacji dywersyfikacja stron wspierających, rozciągająca się na różne, często konkurujące ze sobą, firmy prywatne, najlepiej świadczy o niezależności i utrzymywaniu dystansu wobec interesów poszczególnych stron przez IOF.

4. Wg IOF, poprzez sugerowanie wpływu firm sektora prywatnego poprzez finansowanie działalności, autorzy osłabiają istotną rolę jaką spełniają medyczne fundacje pozarządowe (fundacja podkreśla że temat jej nie dotyczy). Jednocześnie autorzy nie podają rozwiązań jak bez podobnego finansowania podobne pozarządowe fundacje (NGO) miałyby funkcjonować. Specyfikę sytuacji NGO podkreśliło Zgromadzenie Generalne Narodów Zjednoczonych (UNGA).

W odpowiedzi na oskarżenia autorów IOF podkreśliło, że w obecnej formie działalności pozostaje kluczowym partnerem do współpracy z rządami poszczególnych państw, które same nie posiadają wystarczających środków na walkę z licznymi chorobami cywilizacyjnymi. Wychodząc naprzeciw problemowi Fundacja wspiera podejście skupiające się na współpracy różnych sektorów opieki zdrowotnej, w tym również prywatnego, celem walki z chorobami mięśniowo-szkieletowymi. Istotną rolę pełnią tu właśnie firmy, które mogą stanowić rozwiązanie problemu rosnącego obciążenia wspomnianymi chorobami, zarówno dla społeczeństwa jak i polityki zdrowotnej krajów. IOF podkreśliło, że w oparciu o swoje ścisłe wytyczne w zakresie współpracy korporacyjnej, będzie kontynuowało wspólną kooperację z sektorem prywatnym celem osiągnięcia tego celu.

Dodatkowe informacje w zakresie sporu suplemetacji Ca i wit. D:
Supplement claims rejected (interview with Prof. Peter Ebeling and Dr Greg Lyubomirsky)
Calcium and Vitamin D are essential for bone health (NOF statement)

Pełna treść dostępna pod adresem www