1

IV Środkowo Europejski Kongres – podsumowanie

Dziękujemy bardzo wszystkim uczestnikom oraz wykładowcom.
Sprawozdanie oraz streszczenia w załącznikach poniżej.
Galeria zdjęć w budowie.

We would like to thank all the participants and lecturers.
The report as well as abstracts are available to download below.
The photo gallery will be published soon.