IX Mazurskie Sympozjum Ortopedyczne

 4-7.06.2020, Wilkasy k. Giżycka

Temat przewodni spotkania:
Współczesne, skuteczne metody leczenia zaburzeń zrostu w obrębie narządu ruchu

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
 
Prof. dr hab. med. Wojciech Marczyńśki 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
Dr n. med. Tomasz Przymorski

Miejsce spotkania:
Ośrodek AZS Centralnego Ośrodka Sportu Akademickiego w Wilkasach
ul. Niegocińska 5
11-500 Giżycko

Wczesna rejestrajca do 30.04.2020.

Więcej informacji na stronie www.