1

KLASYCZNE I NOWE ZASTOSOWANIE DENSYTOMETRII W KLINICE PEDIATRYCZNEJ


VI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 25-26.09.2015

 

L58

KLASYCZNE I NOWE ZASTOSOWANIE DENSYTOMETRII W KLINICE PEDIATRYCZNEJ 

Jaworski M.

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Słowa kluczowe: DXA dzieci gęstość kości, skład ciała


Wstęp. Klasyczne zastosowanie densytometrii w pediatrii obejmuje pomiary gęstości kości w lokalizacji całego kośćca, kręgosłupa lędźwiowego i bliższej części kości udowej. Są one jednak ograniczone możliwością właściwego pozycjonowania pacjenta. Nowością w tym zakresie są pomiary dystalnego odcinka kości udowej w projekcji bocznej, które mogą być wykonywane u pacjentów z niedowładami i przykurczami, uniemożliwiającymi wykonanie badania w pozycji „na plecach”.

Cel. Nowe zastosowania densytometrii obejmują oznaczenia składu tkanek miękkich, z uwzględnieniem ilości tkanki kostnej w stosunku do ilości tkanki mięśniowej oraz oznaczenia wieku kostnego. Możliwości pomiarowe metody DXA zostały rozszerzone w ostatnim czasie także o oznaczenia ilości tłuszczu trzewnego i opcje pomiarowe dla noworodków oraz dla osób o bardzo dużych rozmiarach ciała: otyłych i bardzo wysokich. 

 

 

L58

CLASSIC AND NEW APPLICATION OF DENSITOMETRY IN PEDIATRICS

Jaworski M.

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Key words: DXA children, bone mineral density, body composition


Objectives. Classic using of DXA method in pediatrics involve total body, AP spine and proximal femur bone mineral density measurements. However, it is limited possibility of doing such a measurements in disabled patients. The novelty in this field is proximal lateral femur measurement which could be done in disabilities.

Aim. New applications of densitometry concern body composition, with emphasis on relationship between muscle mass and bone mass, and determination of bone age. In past few years, DXA possibilities were extended also to visceral adipose tissue quantification and to measure infants, and persons with enormous body mass or height.