1

KONGRES OSTEOPOROZY 2023

Zaproszenie

Kontynuując wieloletnią tradycję, zapraszam do udziału w 21. Kongresie Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii wraz z 9. CE Congress on Osteoporosis and Osteoathritis, które odbędą się online 28-30.09.2023.

Tematami wiodącymi Kongresu będą osteoporoza pierwotna i wtórna, choroba nowotworowa kości, sarkopenia i osteoartroza. Program wykładów będzie obejmował zagadnienia takie jak: postępy w diagnostyce osteoporozy i ocenie ryzyka złamania, wit. D w badaniach klinicznych, skuteczność terapii antyresorpcyjnej, miejsce leków anabolicznych w terapii osteoporozy, problemy leczenia długoterminowego, postępowanie po odstawieniu denosumabu, zapobieganie przerzutom nowotworowym, złamania w cukrzycy, sarkopenia i upadki, terapie przeciwbólowe i inne.

Ramy czasowe:
27.09 czwartek 18.00 – 21.00
28.09 piątek 09.00 – 18.00
29.09 sobota 09.00 – 15.00

Planujemy ok. 44 wykłady w języku polskim i angielskim. Referaty przedstawią wybitni wykładowcy z kraju i zagranicy. Gośćmi Kongresu będą m.in. J.Kanis, S.Cummings i S.E.Papapoulos. Przewidujemy udział 1.200 lekarzy z kraju i zagranicy. Kongres zorganizujemy w oparciu o Polski Portal Osteoporozy, gdzie można się zapoznać się historią naszych kongresów od 1994 – link: osteoporoza.pl/dla-lekarzy/archiwum-kongresow.

Kontakt: kontakt@osteoporoza.pl.
Rejestracja od 15.02.2023.

Serdecznie pozdrawiam,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. med. Edward Czerwiński
Przewodniczący
Polskiego Towarzystwa Osteoatrologicznego