1

Kontrowersje i postępy w reumatologii – Kraków 2019

 23-25.05.2019, Kraków

Kierownictwo naukowe: 
prof. dr hab. Marek Brzosko
dr hab. Zbigniew Żuber, prof. nadzw.

Kierownictwo organizacyjne: 
prof. dr hab. Marek Brzosko
dr hab. Zbigniew Żuber, prof. nadzw.

Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy
Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Wczesna rejestracja do 10.01.2019.


Kontakt z Organizatorem:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie www.