1

Kontrowersje i postępy w reumatologii

24-26.05.2018, Kraków
Kierownictwo naukowe:
prof. dr hab. Marek Brzosko
dr hab. Zbigniew Żuber, prof. nadzw.

Nadzór Naukowy
:
Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Wczesna rejestracja do 10.01.2018.  


Kontakt z organizatorem:
Termedia sp. z o.o.

ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie www.