1

Epidemiologia wybranych czynników ryzyka osteoporozy i ich wpływ na gęstość kości kobiet

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy
Kraków 27-29.09.2001

Streszczenia:
wersja polska
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA, s43.
Druk: Drukarnia Skinder, ISBN – 83-904008-5-5

wersja angielska
Osteoporosis International 2001; vol. 12 (Suppl 1), s7-s8.

L19
Epidemiologia wybranych czynników ryzyka osteoporozy i ich wpływ na gęstość kości kobiet

J. Szechiński K. Gruszecka-Marczyńska, H. Śmiechowicz
Zakład Reumatologii AM Wrocław 53-137 Wiśniowa 36

Przebadaliśmy 509 losowo wybranych kobiet w wieku od 35 do 80 lat. Pomiarów densytometrycznych dokonywaliśmy aparatem DPX-IQ firmy Lunar w L2-L4 oraz szyjce kości udowej. U każdej badanej określiliśmy występowanie czynników ryzyka osteoporozy.

Results
• t-score pomiaru L2-L4 badanych kobiet 

wiek (lata)

t-score > -1

t-score  od -1do -2,5

t-score  < -2,5

35 -44

80,91% (89)

17,27% (19)

1,82% (2)

45-54

63,96% (71)

27,93% (31)

8,11% (9)

55-64

31,43% (44)

39,29% (55)

29,29% (41)

65 -80

22,3 % (33)

33,11% (49)

 

44,59% (66)

RAZEM

(237)

(154)

(118)

·      t-score pomiaru kości udowej wśród badanych kobiet

wiek (lata)

t-score > -1

t-score  od -1do -2,5

t-score  < -2,5

35 -44

79,09% (87)

20% (22)

0,91% (1)

45-54

76,58% (85)

22,52% (25)

0,9% (1)

55-64

51,43% (72)

38,57% (54)

10% (14)

65-80

26,35% (39)

55,41% (82)

 

18,24% (27)

RAZEM

(283)

(183)

(43)


 

Uzyskaliśmy dodatnie, znamienne statystycznie, korelacje gęstości kości z następującymi czynnikami ryzyka:
masą ciała, wzrostem, BMI, HTZ, hormonalną antykoncepcją, zawartością wapnia w diecie.
Ujemne, znamiennie statystycznie zależności obserwowaliśmy dla: wieku pierwszej i ostatniej miesiączki, trwania okresu miesiączkowania i menopauzy, ubytku wzrostu, palenia tytoniu, spożycia kawy, złamania szyki kości udowej w rodzinie.

L19
EPIDEMIOLOGY OF RISK FACTORS OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN AND THEIR BONE MINERAL DENSITY

J. Szechinski, K. Gruszecka-Marczynska, H. Smiechowicz,
Department of Rheumatology, Medical Academy 53-137 Wroclaw al. WiSniowa 36, Poland

509 women aged 35 to 80 years were invited to attend for osteoporosis screening. All patients had a bone mineral density (BMD) measurement of lumbar spine and hip (neck) using DEXA. All subjects completed an risk factor questionnaire.

Results

• Lumbar spine t-score

Age group

t-score > -1

-1 < t-score > -2,5

t-score  < -2,5

35 -44

80,91% (89)

17,27% (19)

1,82% (2)

45-54

63,96% (71)

27,93% (31)

8,11% (9)

55-64

31,43% (44)

39,29% (55)

29,29% (41)

65 -80

22,3 % (33)

33,11% (49)

 

44,59% (66)

Total

(237)

(154)

(118)

·      Neck t-score

Age group

t-score > -1

t-score  od -1do -2,5

t-score  < -2,5

35 -44

79,09% (87)

20% (22)

0,91% (1)

45-54

76,58% (85)

22,52% (25)

0,9% (1)

55-64

51,43% (72)

38,57% (54)

10% (14)

65-80

26,35% (39)

55,41% (82)

 

18,24% (27)

Total

(283)

(183)

(43)

There was a significant positive association between BMD and weight, height, BMI, HRT, calcium intake. There were a significant negative association between BMD and: age of first and last menarche, years since menopause, years of menarche, height loss, cigarette smoking, caffeine consumption, family history of hip fracture.