1

Zastosowanie serm-ów w leczeniu osteoporozy dzisiaj i w przyszłości

II Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 11-13.10.2007, L38


 Dębski R.

 

Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP, Warszawa

 

(brak streszczenia)

(no abstract submitted)