1

Możliwości wykorzystania badań obrazowych w ocenie ryzyka złamań kości

Czerwiński E, Borowy P.  W. Badurski JE, Czerwiński E, Marcinowska-Suchowierska E, Osteoartrologia kliniczna, Termedia , Poznań 2011; 129 – 145