1

NCD NETWORK ALLIANCE OSIĄGA PRZEŁOM

IOF popiera globalny plan Światowego Zgromadzenia Zdrowia (World Health Assembly) zakładający redukcję o 25% do 2025r. przedwczesnej śmiertelności z powodu chorób niezakaźnych.