1

Niewystarczająca dostępność badań DXA w państwach Unii Europejskiej

Raport Osteoporosis Consultation Panel w Parlamencie Europejskim, Bruksela 10.11.2004 Eksperci i politycy Europejscy ustalili oczywiste cele: uchwała Komisji Europejskiej, wytyczne oparte na faktach i rejestr złamań.

Według nowego raportu z 10.11.2004 liczba i dostępność aparatów DXA w Europie jest niewystarczająca do efektywnej diagnostyki i leczenia złamań osteoporozy. DXA jest najbardziej wiarygodną metodą określania gęstości kości, będącej również głównym ryzykiem złamania.

 

Raport „Wymagania dla DXA w leczeniu osteoporozy w Europie” został napisany przez Prof. Johna A. Kanisa i Prof. Olofa Johnella i zostanie opublikowany w „Osteoporosis International”.

Autorzy podkreślają zbyt małą ilość aparatów DXA w Europie. Biorąc pod uwagę dane na temat złamań z wielu państw europejskich autorzy podsumowali, że nawet przy efektywnych badaniach przesiewowych zarówno użycie jak i dostępność aparatów DXA były w wielu krajach poniżej optymalnego poziomu. Według raportu, jeżeli nie zostaną podjęte działania decyzyjne na poziomach krajowych i europejskim obciążenie osteoporozą będzie rosnąć dramatycznie.

Nad raportem dyskutowano podczas posiedzenia Osteoporosis Interest Group w Parlamencie Europejskim. Grupa wezwała państwa członkowskie Unii Europejskiej do przedsięwzięcia konkretnych działań, by zapewnić, ze osoby zagrożone osteoporozą zostaną w porę zdiagnozowane, otrzymają poradę na temat stylu życia i leczenie, tak jak rekomenduje Komisja Europejska w raporcie z 1998 r.

 

W Parlamencie Europejskim odbyło się 3 spotkanie Osteoporosis Consultation Panel, w którym po raz pierwszy uczestniczyli przedstawiciele państw członkowskich. W imieniu Komisji Europejskiej uczestników powitała Mariann Skar, członkini zarządu zdrowia publicznego. Potwierdzając gotowość Komisji Europejskiej do wspierania akcji zapobiegania osteoporozie poprzez promocję zdrowego stylu życia i ewentualnym gromadzeniu danych Pani Skar dodała: „Musimy współdziałać, aby ci, którzy są najbardziej zagrożeni otrzymali szybką diagnostykę i poradę lekarską zanim pojawi się pierwsze złamanie oraz aby szeroko promować znane drogi redukcji tej choroby”. Prof. Juliet Compston, przewodnicząca EU Osteoporosis Consultation Panel i Zarządu IOF podkreśliła potrzebę wsparcia przez Komisję Europejską realizacji przez państwa członkowskie rekomendacji zawartych w raporcie Komisji Europejskiej z 1998 r. Prof. S. E. Papapulos w końcowych uwagach podkreślił fakt, że wiele osiągnięto poprzez stopniowa realizacje jasno określonych celów. Przypomniał uczestnikom, że główne działania, jakich oczekuje się od Komisji Europejskiej to odpowiednia uchwała, która może również mieć wpływ na podjęcie działań przez rządy państw członkowskie. Ponadto w 2005 roku 2 zagadnienia powinny stać się priorytetowymi: posuniecie prac nad opublikowaniem wytycznych klinicznych oraz stworzenie rejestru złamań. Rejestr złamań dostarczy danych na temat obciążenia osteoporozą i może zachęcić rządy do zwrócenia uwagi na problem osteoporozy.

 

Więcej na stronie www.osteofound.org