1

Ogólnopolski Kongres Starzenia cz. 2 – geriatria, ortopedia, reumatologia

 18-19.10.2019, Kraków

Kierownik Naukowy: 
prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

Organizator logistyczny i merytoryczny:
Wydawnictwo Termedia

Patronat merytoryczny i nadzór naukowy:
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Wczesna rejestracja do 20.01.2019 (I termin) oraz 31.06.2019 (II termin).
Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne.

Kontakt z organizatorem:
Wydawnictwo Termedia 
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie www.