1

Osteoporozy wtórne w ginekologii. Przyczyny jatrogenne

Terapia 2/2005. Osteoporoza

Prof. dr hab. med. Tomasz Opala, dr med. Dorota Rabiega

Artykuł w załączniku