1

OSTEOPOROZY WTÓRNE

Medycyna Po Dyplomie. Osteoporoza, Wyd. Specjalne, maj 2004

Dr hab. Teresa Nieszporek, prof. dr hab. Andrzej Więcek

Artykuł w załączniku