1

OTYŁOŚĆ BRZUSZNA ŁĄCZY ARTERIOSKLEROZĘ Z NISKĄ MASĄ KOŚCI W KOŚCI UDOWEJ

Światowy Kongres Osteoporozy IOF w Rio de Janeiro 2004

Ostatnio połączono dwa groźne i poważne problemy zdrowotne. Naukowcy odkryli, że kobiety z niską gęstością mineralną bliższego końca kości udowej były bardziej narażone na arteriosklerozę.

W prezentacji podczas Światowego Kongresu Osteoporozy IOF w Rio de Janeiro (OC16) Dr. László Tankó z Center for Clinical and Basic Research in Ballerup w Danii zasugerował, ze otyłość brzuszna i towarzyszące jej zakłócenia w metabolizmie tłuszczu mogą być zasadniczą przyczyną zarówno niskiego BMD jak i choroby7 wieńcowej u kobiet.

 

Dr Tankó i współpracownicy w ciągu ponad 9 lat przebadali ponad 450 kobiet po menopauzie, kalkulując współczynnik obwodu pasa do obwodu bioder, gęstość mineralną kości i różnorodne markery biochemiczne związane z obrotem kostnym i chorobą wieńcową. Odkryli oni, ze otyłość brzuszna miała związek ze spadkiem poziomu korzystnych protein Apo AI.

Apo AI wchodzi w związki z HDL, tzw. „dobrym cholesterolem”, i uważa się, że wysoki poziom tych protein zapobiega chorobie wieńcowej. Duńczycy odkryli, że niskie poziomy Apo AI są związane ze zwiększoną arteriosklerozą i utrata gęstości mineralnej w bliższym końcu kości udowej. To stwarza w przyszłości możliwość terapii mających na celu podniesienie poziomu Apo AI w celu zapobiegania zarówno niskiego BMD bliższego końca kości udowej oraz arteriosklerozie

 

Te rezultaty mają natychmiastowe zastosowanie dla 2 grup pacjentów. „Jeżeli lekarz stwierdzi niskie BMD bliższego końca kości udowej, powinien również wykonać badania na nie wykrytą arteriosklerozę,” powiedział Dr Tankó. „Odwrotnie, pacjenci z chorobami naczyń obwodowych powinni zostać poddani badaniom bliższego końca kości udowej w celu określenia konieczności wdrożenia aktywnego leczenia zapobiegającego potencjalnym złamaniom.”

 

Poza sprawami klinicznymi, związek z otyłością wprowadza możliwość prewencji. „Biorąc pod uwagę, że choroba wieńcowa oraz złamania bliższego końca kości udowej są głównymi przyczynami śmierci wśród osób starszych, te wyniki jeszcze raz zwracają uwagę na wczesne zapobieganie – ćwiczenia i zdrowe odżywianie się zmniejszają otyłość brzuszną”, powiedział Dr Tankó.

 

Źródło:

Abstrakt OC16.

LARGE WAIST CIRCUMFERENCE AND RELATED LOW APO-A PREDICT ACCELERATED BONE LOSS FROM THE HIP: RESULTS FROM A 9-YEAR PROSPECTIVE STUDY

Tanko´ LB, Alexandersen P, Bagger B, Qin Q, Christiansen C; Center for Clinical and Basic Research, Ballerup, Denmark