Wzrost BMI i WHR a redukcja gęstości mineralnej kośćca obwodowego

Światowy Kongres Osteoporozy, Rio de Janeiro, Brazylia, 14-18.05.2004 Podczas gdy bisfosfoniany, ranelat strontu, czy terapia hormonalna są dobrze znane w zapobieganiu osteoporotycznemu spadkowi masy kostnej, zapewnienie, ze osoby z czynnikami ryzyka zostaną zdiagnozowane i poddane odpowiedniej terapii nadal pozostaje

OC 47 Abstracts WCO, Rio de Janeiro, Brazylia, 14-18.05.2004Jednym ze sposobów odwrócenia lub zahamowania procesu osteoporotycznego spadku BMD jest zażywanie bisfosfonianów. Jednakże, podczas gdy spadek BMD przekłada się bezpośrednio na wzrost ryzyka złamania, odwrotnie nie ma takiej zależności, jak doniósł

Światowy Kongres Osteoporozy, Rio de Janeiro, Brazylia, 14-18.05.2004 Miejsce pomiaru BMD może być również istotnym kryterium diagnostycznym. Dr Yu Bagger i zespół badawczy Centre for Clinical and Basic Research, Ballerup

Światowy Kongres Osteoporozy, Rio de Janeiro, 14-18.05.2004 Szacuje się, ze złamania biodra na świecie wzrosną z 1.7 mln rocznie do 6.3 mln rocznie w 2050 roku. Ten alarmujący wzrost jest główną troską zarówno systemów publicznej opieki zdrowotnej jak i

Osteoporosis International, Wrzesień 2006 Program Osteoporozy Posterydowej (Glicocorticoid-Induced Osteoporosis Program- GIOP) :nowy, kompleksowy i zakończony sukcesem program opieki nad pacjentem ,z poprawą wyników po roku . E.D.Newman,C.K.Matzko,T.P.Olenginski,J.L.Perruquet,T.M.Harrington,G.Maloney- Saxos,T.Culp,G.C.Wood. Streszczenie w załączeniu GIOP.pdfDownload

Osteoporosis International, Czerwiec 2006 Wpływ inhibitorów cykoloksygenazy 2 na gęstość mineralną kości: wyniki Kanadyjskiego Wieloośrodkowego Badania Osteoporozy. J.B.Richards,L.Joseph,K.Schwartzman,N.Kreiger,A.Tonenhouse, D.Goltzman. Artykuł w załączeniu Inhibitory_cykoloksygenazy_na_BMD.pdfDownload

Artykuł udostępniony przez International Osteoporosis Foundation. OSTEOPOROZA DOTYKA TAKŻE MĘŻCZYZN Mężczyzna po 30-ce kurczy się? Tak się może zdarzyć powiedział Paul Spencer Sochaczewski, kierownik łączności w Międzynarodowej Fundacji Osteoporozy. Choroba kości - osteoporoza atakuje nie tylko starsze kobiety.