Wzrost BMI i WHR a redukcja gęstości mineralnej kośćca obwodowego

Raport Osteoporosis Consultation Panel w Parlamencie Europejskim, Bruksela 10.11.2004 Eksperci i politycy Europejscy ustalili oczywiste cele: uchwała Komisji Europejskiej, wytyczne oparte na faktach i rejestr złamań. Według nowego raportu z 10.11.2004 liczba i dostępność aparatów DXA w Europie

Osteoporosis Int (2003) 14, 9: 780 - 784 Złamania w przebiegu osteoporozy: niewykorzystane możliwości interwencji Osteoporotic fracture: missed opportunity for intervention Leah Port (1), Jacqueline Center (1), N. Kathy Briffa (2), Tuan Nguyen (1), Robert Cumming

Osteoporosis Int (2003) 14, 9: 773-779 Rola fizykoterapii u pacjentów po złamaniach osteoporotycznych Critical appraisal of physical rehabilitation measures after osteoporotic vertebral fracture Mehrsheed Sinaki Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Mayo Clinic,

Osteoporosis Int (2003) 14, 9: 768-772 Wpływ siły mięśniowej, aktywności fizycznej i masy ciała na masę kostną w badaniu populacyjnym 1004 kobiet w starszym wieku Influence of muscle strength, physical activity and weight on bone mass in

Osteoporosis Int (2003) 14, 9: 761-767 Gęstość mineralna kości i metabolizm kostny u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne Bone mineral density and bone metabolism in Duchenne muscular dystrophy M. L. Bianchi (1) , A. Mazzanti (2),

Osteoporosis Int (2003) 14, 9: 757 - 760 Identyfikacja czynników ryzyka złamań kości u pacjentów ze złamaniem dalszego końca kości przedramienia Identification of risk factors for future fracture in patients following distal forearm fracture D. Mulherin,

Osteoporosis Int (2003) 14, 9: 750 - 756 Efekt diety wzbogaconej na metabolizm kostny u starszych kobiet z niedowagą, z osteoporozą: badanie randomizowane, kontrolne (Effects of dietary improvement on bone metabolism in elderly underweight women with osteoporosis: a

Osteoporosis Int (2003) 14, 9: 741 - 749 Efekt terapii łączonej raloksyfenem z monofluorofosforanem w porównaniu z monoterapią monofluorofosforanem u kobiet w okresie pomenopauzalnym z niską masą kostną: badanie randomizowane, kontrolowane. (Effect of raloxifene combined with monofluorophosphate as