Ocena zmian w układzie kostno-mięśniowym u dzieci z niewydolnością podwzgórzowo-przysadkową (…)

Osteoporosis Int (2003) 14, 9 716 - 721 Porównanie wskaźnika ryzyka klinicznego i ilościowej ultrasonografii kości celem identyfikacji kobiet ze wzmożonym ryzykiem wystąpienia osteoporozy. (Comparison of a simple clinical risk index

The Joomla Core Team consists of volunteer developers, designers, administrators and managers who, together with a large range of Work Groups of dedicated community members have taken Joomla to new heights in its relatively short life. This well-oiled machine is often copied but never surpassed. Joomla has some wonderfully talented people taking Open Source concepts to the forefront of industry standards. Joomla 1.5 is a major leap forward and represents the most exciting Joomla release in the history of the project.