1

Pierwotny i wtórny hipoestrogenizm a ryzyko osteoporozy u młodych kobiet

Terapia 2/2005. Osteoporoza.

Prof. dr hab. med. Alina Warenik-Szymankiewicz dr med. Błażej Męczekalski

Artykuł w załączniku