1

Podsumowanie najważniejszych doniesień ASBMR 2017

Gremium specjalistów w dziedzinie chorób kości wybrało w ramach najważniejszych doniesień tegorocznego ASBMR 41 abstraktów.

Wśród głównych tematów spotkania znalazły się:
– Leczenie osteoporozy;
– Złamania i ryzyko złamania;
– Otyłość/cukrzyca a złamania;
– Rzadkie choroby układu szkieletowego;
– Ocena stanu kości;

Przedstawiono również zagadnienie w ramach 2 sympozjów tj.:
– Leczenie antyresorpcyjne w okresie przemian okołomenopauzalnych zapobiega złamaniom w przyszłości;
– Relacja Mięsień-Kość.

Podsumowanie najważniejszych doniesień ściągnąć można nieodpłatnie pod adresem www.