1

Polska sesja w Programie Naukowym WCO IOF ESCEO 2018

Z przyjemnością informujemy że Komitet Naukowy WCO IOF ESCEO 2018, który odbędzie się w Krakowie zatwierdził w Programie sesję polską: Management of osteoporosis in Poland.

Sesja została przyjęta przez Komitet Naukowy w ramach tzw. Non-Sponsored Symposium. Wstępnie zaplanowano ją na niedzielę 22.04.2018 w godzinach 12-13.00. W ramach sesji przewidziano 5 wykładów:
1. The review of the 2017 updated Polish Guidelines for the diagnosis and management of osteoporosis.
Gluszko P, Lorenc R.

2. Management of osteoporosis in Poland: calcium and vitamin D.
Marcinowska-Suchowierska E, Pludowski P.

3. RAC-OST-POL – population based Polish epidmiologic study on postmenopausal osteoporosis.
Pluskiewicz W.

4. Value of T-and Z-scores in fracture prediction
Borowy P., Czerwinski E.

5. Correlation between TBS, age and fracture in postmenopausal women.
Czerwinski E., Berwecka M. , Kumorek A., Amarowicz J., Warzecha M., Hans D.

Polskim akcentem będzie także spotkanie w ramach Meet-the-expert które poprowadzi jako chairman
Prof. Edward Czerwiński. Sesja nosić będzie tytuł Pharmacological management of osteoporosis in Poland.

Ponadto w ramach sesji porannych (8-9.00) w tym samym dniu (22.04.18) zaplanowano sesję wspólną grupy roboczej krajów Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) zatytułowaną Management o osteoporosis – closing the gap in CEE countries.

Więcej informacji na stronie www (program na bieżąco aktualizowany).