1

Post EULAR & ACR 2016

2-3.12.2016, Poznań

Miejsce:
IBB Andersia Hotel,
pl. Andersa 3,
Poznań

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. Włodzimierz Samborski

Organizator:
– Wydawnictwo Termedia

Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy:
– Klinika Reumatologii i Rehabilitacji Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi   Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
– Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Wczesna rejestracja do 1.09.2016.

Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie www.