1

Priorytety w Ochronie Zdrowia 2020

 16.01.2020, Warszawa

Miejsce spotkania:
Zamek Królewski – Sala Wielka
Plac Zamkowy 4
Warszawa

Organizator: 
Wydawnictwo Termedia 

Konferencja jest bezpłatna dla zarejestrowanych uczestników 

Program spotkania jest dostępny tutaj.


Problematyka omawiana na spotkaniu:
• System ochrony zdrowia – priorytety na 2020
• Finanse i zarządzanie w służbie zdrowia
• Zdrowie publiczne w tym m.in. terapie: Dermatologia , Onkologia , Pulmonologia, Wakcynologia, Neonatologia, Hematologia
• Rozwój branży farmaceutycznej
• Rola sektora prywatnego w polskim systemie ochrony zdrowia
• Cyfryzacja i informatyzacja sektora zdrowia
• Polityka lekowa, RTR, bezpieczeństwo lekowe
• Medycyna personalizowana. Adherence jako kolejny rozdział w Value Based Healthcare
• Podsumowanie programu MZ dot. leczenia udaru

Dodatkowe informacje oraz rejestracja pod adresem www