1

PROBLEMY ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH

Medycyna Po Dyplomie. Osteoporoza. Wyd. Specjalne, maj 2004.

dr hab. med. Edward Czerwiński, dr hab. med. Bogusław Frańczuk, lek. med. Przemysław Borowy