1

Profesor Cyrus Cooper nowym Prezydentem International Osteoporosis Foundation

Dnia 27 marca 2017 roku, po prawie dziesięciu latach przewodnictwa Fundacji (od 2008 roku), Prof John A. Kanis przekazał swoją funkcję nowemu Prezydentowi Elektowi .

Profesor Kanis zrezygnował dnia 27 marca 2017 roku po prawie dziesięciu latach przewodnictwa Fundacji. Będzie on nadal odgrywał kluczową rolę w doradztwie IOF jako Honorowy Przewodniczący oraz członek Zarządu Komitetu Wykonawczego Fundacji, pozostając nadal redaktorem naczelnym czasopisma Osteoporosis International.

Profesor Cyrus Cooper skomentował:

„Mamy dużo wdzięczności wobec Profesora Kanisa, którego kadencja zapewniła wzrost oraz rozwój Fundacji pod wieloma względami. Dzięki temu przewodnictwu Fundacja stała się prawdziwą globalną jednostką o godnej reprezentacji w zarządzaniu. Fundacja to aktualnie wiodące źródło informacji dotyczące kości mające ogromny wpływ na naukę oraz propagowanie danej tematyki. Wraz z członkami społeczeństwa medycznego oraz licznymi programami światowej klasy IOF odgrywa kluczową rolę w edukacji medycznej, poszerzaniu wiedzy i kształtowaniu opinii publicznej. Wszystkie te osiągnięcia wynikają w głównej mierze z przewodnictwa Johna Kanisa trwającego od 2008 roku”

Profesor John A. Kanis po ogłoszeniu decyzji o rezygnacji ze stanowiska przewodniczącego IOF na spotkaniu Komitetu we Florencji otrzymał owację na stojąco, jako wyraz podziękowania za długoletnią pracę.

Profesor Cyrus Cooper prowadzi międzynarodowy program badań dotyczący epidemiologii zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, głównie osteoporozy. Kluczowe prace badawcze obejmują wpływ czynników rozwojowych, które przyczyniają się do wzrostu ryzyka osteoporozy oraz złamań biodra w późnej dorosłości. Zajmuje się badaniami dotyczącymi niedoboru witaminy D u kobiet w ciąży, który jest powiązany z suboptymalnym wzrostem gęstości kości w dzieciństwie; pracą dotyczącą definicji oraz czynników ryzyka występowania złamań kręgosłupa; prowadzeniem randomizowanych badań dotyczących suplementacji wapniem i witaminą D u osób dorosłych jako strategii zapobiegania złamaniom biodra. Profesor Cooper formalnie został przewodniczącym International Osteoporosis Foundation, aktualnie pełni także rolę prezesa MRC Population Health Sciences Research Network oraz zastępcy dyrektora naukowego w University of Southampton Medical School, a także zastępcy redaktora naczelnego w czasopiśmie Osteoporosis International. Profesor Cyrus opublikował ponad 630 prac dotyczących tematyki osteoporozy oraz schorzeń reumatycznych oraz został  wyróżniony jako jeden z 400 najbardziej wpływowych naukowców biomedycznych na całym świecie i jeden z najwyżej wyróżnionych w dziedzinie zajmującej się kośćmi.

Inne zmiany organizacyjne obejmą komitet Doradców Naukowych IOF (CSA), gdzie przewodniczącym  CSA zostanie ówczesny wiceprzewodniczący- Profesor Serge Ferrarri. Rolę wiceprzewodniczącego będzie pełnić od teraz Profesor Nicholas Harvey.