1

Komentarz:Do Estrogen or Selective Estrogen Receptor Modulators Improve Quality of Life (…)

Medycyna po Dyplomie VOL 17/NR 4/KWIECIEŃ 2008

Komentarz do artykułu:
Deborah T. Gold, PhD, and Stuart L. Silverman, MD „Do Estrogen or Selective Estrogen Receptor Modulators Improve Quality of Life for Women with Postmenopausal Osteoporosis?”

Prof. dr hab. med. Alina Warenik- Szymankiewicz
Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej Akademii Medycznej, Poznań