Komentarz: Diabetes, Fracture, and Bone Fragility

Komentarz do artykułu:
Ann V. Schwartz, PhD, and Deborah E. Sellmeyer, MD „Diabetes, Fracture, and Bone Fragility”

Medycyna po Dyplomie VOL 17/NR 7/LIPIEC 2008

prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska- Suchowierska
Klinika Medycyny Rodzinnej i Chorób Wewnętrznych, PSK im. prof. Witolda Orłowskiego, Warszawa

Komentarz w załączniku